Baza wiedzy

Co widzi i rozpoznaje oko kamery?

Kierunki rozwoju systemu wizyjnego. Co współcześnie widzi i rozpoznaje oko kamery systemu wizyjnego?