Vision inspection of nails

Vision inspection of nails

System wizyjny do kontroli gwoździ został zaprojektowany i wykonany od postaw dla jednej z największych fabryk produkujących gwoździe w Polsce. Inspekcji podlegają gwoździe połączone drutem. Celem inspekcji jest kontrola gwoździ w zakresie: • długości gwoździa – dokładność +/- 1mm, • kąta pochylenia gwoździa – dokładność +/- 1 stopień, • krzywizny gwoździa – dokładność +/- 0,5 mm, • średnicy gwoździa – dokładność +/- 0,2 mm, • odstępów między gwoździami zamocowanymi na drucie, • zaostrzenia gwoździa – informacja o obecności OK/NOK, • kształtu łebka – dokładność +/- 0,2. Wydajność urządzeń produkcyjnych to około 2500 gwoździ na minutę.