top of page
Rozbudowane stanowisko wizji maszynowej
dsdffs

Inspekcja etykiet.

dsdffs

Kontrola etykiet na opakowaniu jednostkowym
i poprawności zamknięcia. 

dsdffs

Detekcja popra-wności ułożenia w opakowaniu zbiorczym - ste-rowanie robotem.

dsdffs

Kontrola poprawności zam-knięcia opakowania zbiorczego
i etykiety zbiorczej. 

dsdffs

Kontrola jakości powierzchni i zalewu świecy i osadzenia kno-ta. Detekcja bąbli i nierówności powierzchni

dsdffs

Detekcja uszkodzeń brzegów szkła butelek po depaletyzacji.

Przykładowa kontrola procesu produkcji świeczek zapachowych  

Wizja maszynowa z górnej półki. 

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie zaawansowanych systemów wizyjnych pod indywidualne wymagania Klienta, opartych o inteligentne kamery i wydajne systemy wbudowane.

Przykładem niech będzie prezentowana obok kompleksowa kontrola procesu produkcji świeczek zapachowych o skali liczonej w milionach sztuk.

Witaj w trzecim wymiarze!

Choć kontrola obiektów dwu wymiarowycyh stanowi większość realizacji, to dodanie trzeciego stawia zupełnie nowe wyzwania inżynierskie. 

Budujemy systemy zdolne wychwycić błąd wymiaru w dowolnym kierunku, niezgodną kolorystykę, pęknięcia, wyszczerbienia, zarysowania

i ubytki niezależnie z której strony obiektu  się  znajdują. Nasze systemy wykryją też niekompletność sprawdzanego elementu, co jest szczególnie ważne

w procesie składania złożonych podzespołów.

Przykład realizacji wizji trójwymiarowej

Paletyzacja, random bin picking, random bag moving.

Jeszcze innym wyzwaniem jest automatyzacja procesu paletyzacji / depaletyzacji, albo kopmletacji / dekompletacji opakowań zbiorczych, gdzie system musi bezbłędnie rozpoznać właściwy obiekt a robotyczne ramie przemieścić go wg ściśle określonych parametrów. 
Szczególnie dużo uwagi wymagają obiekty zapakowane w folię lub worki o błyszczącej strukturze i nieregularnym
kształcie.

Przykład realizacji wizji maszynowej w depaletyzacji

W czym nasze rozwiązania mogą pomóc Tobie?

Zaawansowana wizja maszynowa sprawdza się w następujących przypadkach:

linia mvc.jpg

Kontrola jakości produkcji przemysłowej, polegająca na identyfikacji wadliwych produktów 

i ich automatycznej eliminacji z procesu produkcyjnego. 

Automatyzacja procesu paletyzacji i depaletyzacji produktów. ​

Automatyzacja procesu wyjmowania z opakowań zbiorczych wyrobów ułożonych
w sposób losowy (random bin picking)

depaletyzacja.jpg
pobieraniegloss.jpg

Automatyzacja wyjmowania wyrobów zapakowanych w worki

i folię o błyszczącej strukturze  (random bag moving). 

Gromadzenie danych w procesie produkcji 

Nasze systemy wizyjne oferują także bogate możliwości gromadzenia danych z  przeprowadzonych inspekcji (zapis zdjęć, wyników inspekcji z ID produktu do plików PDF lub csv).


Bazy danych fotograficznych i parametrycznych mogą być udostępniane zainteresowanym działom wewnętrznym i partnerom zewnętrznym. 
Co więcej, mogą też stanowić mocny argument w ewentualnych sporach z partnerami biznesowymi w kwestiach dotyczących jakości dostarczonych mu produktów.

Tak więc dane jakie dostarczają systemy wizyjne służą nie tylko działom kontroli jakości, ale są też cennym źródłem informacji o własnym wyrobie, jako sumie parametrów procesu jego produkcji. 

Nasi Klienci zawsze mogą liczyć pełne wsparcie z naszej strony we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które pełnią rolę nie tylko kontrolną,

ale stają się częścią systemu MES.

bottom of page