Projekt UE. Wizyjna inspekcja jakościowa wkładów ceramicznych. Założenia projektu

 

1. Informacje ogólne o realizowanym projekcie

Przedmiotem projektu jest opracowanie stanowiska inspekcyjnego przeznaczonego do precyzyjnej i zautomatyzowanej kontroli jakościowej wkładów ceramicznych dedykowanych do zastosowania w samochodach osobowych (układy DPF i GPF),        z wykorzystaniem nowych algorytmów opartych o sieci głębokie.
 

2. Rezultat projektu

Rezultatem będzie system inspekcyjny przeznaczony do detekcji wad występujących we wkładach ceramicznych stosowany w samochodach osobowych z silnikiem wysokoprężnym (diesel) oraz napędem benzynowym i hybrydowym.
 
 
 
MV Center Systemy Wizyjne realizuje projekty UE.
Filtr DPF
MV Center Systemy Wizyjne realizuje projekty UE.
 

Nowy produkt będzie składał się z 2 modułów:

Moduł inspekcji 2D – układ optyczny:

 • wysokorozdzielcza kamera: Vieworks
 • obiektyw telecentryczny OptoEngineering,
 • frame grabber,
 • oświetlacze – Iscon, OptoEngineering,
 • kamera do weryfikacji pozycji detalu wraz z obiektywem,
 • robot 6 osiowy pozycjonujący detal wraz z chwytakami – Mitsubishi,
 • postument,
 • komputer przemysłowy,
 • panel operatorski,
 • oprogramowanie z algorytmami 2D do kontroli wad wypełnienia komórek – Adaptive Vision.
Wizualizacja stacji do wizyjnej kontroli jakości filtrów dpf
Wizualizacja stacji do wizualnej kontroli jakości filtrów dpf

Moduł inspekcji 3D – układ skanerów światła strukturalnego 3D:

 • skanery 3D wraz z oprogramowaniem służącym do łączenia obrazów – Photoneo,
 • stolik obrotowy,
 • komputer przemysłowy,
 • panel operatorski,
 • oprogramowanie uruchomieniowe,
 • czytnik kodów 2D wraz z oprogramowaniem z algorytmami 3D do powtarzalnego wykrywania wad uszkodzeń mechanicznych pow. bocznej i czołowej.
Wizualizacja stacji do wizualnej kontroli jakości filtrów dpf
Wizualizacja stacji do wizualnej kontroli filtrów dpf.
 
System inspekcyjny (moduł inspekcji 2D i 3D) będzie montowany jako komponent linii produkcyjnych przeznaczony do wytwarzania monolitów katalitycznych stosowanych w filtrach DPF/GPF.

3.Główne funkcjonalności i składowe rozwiązania. Innowacyjność projektu na skalę światową

Nowy system inspekcyjny będzie wyróżniał się następującymi cechami i parametrami, które potwierdzają innowacyjność rozwiązania na skalę światową:

 • Moduł inspekcji 2D – co najmniej 3 krotne zwiększenie precyzji detekcji wad komórek wkładów ceramicznych (z 0,234 mm2 do 0,081 mm2), przy jednoczesnym prawie dwukrotnym zwiększeniu skuteczności kontroli (z 50 do 98%).
 • Moduł inspekcji 3D – możliwość precyzyjnej inspekcji wad bocznych i czołowych spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi na etapie produkcji monolitu (precyzja detekcji wad pow. bocznej = 0,25 mm2 (0,5 mm*0,5 mm), głębokość równa grubości ścianki zewnętrznej filtra; min. pow. wykrywanej wady pow. czołowej =  powierzchni komórki + gł. 0,5 mm (poziom skuteczności = 98%).
Grupy odbiorców – producenci branży automotive elementów onstrukcyjnych pojazdów osobowych, tzn.:
 
 • Wkładów ceramicznych (monolity kataliczne).
 • Układów wydechowych wykorzystujących wkłady do produkcji filtrów DPF/GPF.
Osiągnięcie powyższych parametrów będzie zautomatyzowane i powtarzalne (takt cyklu na poziomie 12 sekund), co w branży Automotive stanowi istotny wyróżnik produktowy.

4. Jakie elementy projektu świadczą o jego innowacyjności?

Elementami innowacyjnymi będą przede wszystkim:
 • Algorytm pozwalający na detekcję i inspekcję wszystkich komórek filtra łącznie z komórkami brzegowymi o powierzchni >= 10% pełnej komórki (w rozwiązaniach kompetencyjnych komórki brzegowe nie są wykrywane w komplecie – skuteczność na poziomie 50%).
 • Algorytm pozwalający na szybką <=12 sekund dla pojedynczego skanu  analizę chmury punktów o gęstości >= 80 pkt /mm2 wraz z algorytmem kontroli wad o niskim kontraście w celu wykrycia wad pow. bocznej i czołowej o zakładanej precyzji (uszkodzeń mechanicznych filtrów ceramicznych.

Aktualnie na rynku brak rozwiązania o podobnej funkcjonalności.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Bądź z nami na bieżąco w social media