Kontrola części samochodowych 3D

Kontrola części samochodowych 3D to kolejna inspekcja wielu drobnych i błyszczących elementów znajdujących się w obudowie pokrywy elementu sterującego wykorzystywanego w przemyśle Automotive. Kontrola następuje przy zastosowaniu technologii 3D.

Inspekcji podlegały takie elementy jak:

  • kontrola obecności sensora, obecności trzech stalowych drucików (nóżek sensora) oraz poprawności zaciśnięcia tych nóżek w procesie zgrzewania elementów,
  • kontrola obecności (lub ich brak w zależności od referencji) kondensatorów umieszczonych w plastikowych gniazdach, obecności i położenia stalowych drucików kondensatorów oraz poprawności ich zaciśnięcia w czasie zgrzewania,
  • kontrola obecności oraz poprawności położenia pinów zasilających układ,
  • Kontrola obecności oraz poprawności ułożenia uszczelki umieszczonej wokół pokrywy.

Do pobrania chmury punktów wykorzystano skaner 3D wykorzystujący linię laserową. W opisywanej aplikacji zdecydowano się na skaner marki LMI – Gocator 2330 którego rozdzielczość i pole widzenia najlepiej pasowały do zadanych parametrów inspekcji. Powtarzalność pomiaru w osiach X oraz Y została uzyskana na poziomie 0,075 mm natomiast w osi Z na poziomie 0,02 mm

Kontrola części samochodowych