Kontrola wizyjna i sortowanie gumowych detali

Dla jednej z największych fabryk przetwórstwa gumy w Polsce, wykonane zostało kompleksowe stanowisko służące do sortowania 16 różnych wyrobów składających się z elementów gumowych, plastikowych oraz stalowych/aluminiowych.

Urządzenia ma za zadanie przesortować wszystkie sztuki i rozdzielić je według zadanych parametrów, a także kontrolować je pod względem typu oraz obecności wad. W przypadku wykrycia wady lub niewłaściwego typu detalu, zostaje on odrzucony.

Cały proces od momentu zasypu odbywa się automatycznie.

Kontrola wizyjna i sortowanie gumowych detali