Inspekcja defektów taśmy teflonowej

Zadaniem systemu jest inspekcja powierzchni teflonowej taśmy przed cięciem w celu wykrycia wad w postaci wtrąceń, dziur, pęknięć oraz braków PTFE. Wykrycie wyżej wymienionych wad skutkuje zamarkowaniem miejsca jej wystąpienia przy pomocy głowicy znakującej.

System znakowania taśmy składa się z dwóch zespołów:

  1. Zespołu kontroli taśmy
  2. Zespołu prowadzenia i znakowania taśmy

Pojedynczy obraz podlegający inspekcji obejmuje 100mm taśmy. Do budowy obrazu kamera wykorzystuje sygnały z zamontowanego na stanowisku enkodera. Obrazy są następnie poddawane analizie przy pomocy algorytmów wizyjnych.

Wykrycie wady na powierzchni teflonowej taśmy powoduje uruchomienie znakowania od miejsca z wadą na przestrzeni kolejnych 200mm. Prędkość przesuwu taśmy na czas znakowania jest redukowana. Po zakończeniu operacji prędkość powraca do normalnej wartości.

W celu wygodnego i intuicyjnego obsługiwania stanowiska, na panelu dotykowym zostały utworzone 3 menu: menu główne, menu trybu inspekcji oraz menu wprowadzania ustawień zlecenia.