Kontrola OCR

System sprawdza jakość i poprawność nadruku arabskiego ( w tym datę ważności i produkcji) na metalowych puszkach. System kontroluje jego obecność i kompletność a także poprawność – odczytuje kolejne znaki i informuje o nieczytelnym lub niepoprawnym znaku. Sztuki nie spełniające wymogów kontroli są automatycznie usuwane z linii za pomocą wyrzutnika pneumatycznego.