Kontrola wizyjna żarówek

Projekt został zrealizowany dla jednego z największych producentów żarówek i lamp w Polsce.

Zadaniem systemu jest kontrola poprawności wykonania produktu oraz poprawności nadruku na elemencie żarówki.
System składa się z pojedynczego stanowiska wyposażonego w cztery kamery oraz osiem oświetlaczy. Każda z kamer odpowiada za kontrolowanie jednej z czterech stron detalu, znajdujących się na przenośniku.

Po wykonaniu inspekcji kamery przekazują informację o wykrytych wadach do sterownika PLC (łącznie 15 wyników OK/NOK).

Kontroli podlegają:

• Kąt X elektrody
• Frezowanie elektrody
• Obecność pincha
• Kąt Y elektrody
• Obecność nadruku przód
• Obecność zacisków łuski
• Obecność znakowania domino
• Obecność nadruku tył