Kontrola puszek z pokarmem dla dzieci

Inspekcja przygotowana przez inżynierów z firmy MV Center obejmuje kontrolę puszek w zakresie:

  • poprawności zamknięcia zgrzewu,
  • kontroli nadruku na dnie puszki (także w języku arabskim),
  • kontroli kodu 2D oraz 1D

Nasz system charakteryzuje się dużą wydajnością – możliwe jest skontrolowanie do 100 puszek na minutę. W czasie kontroli puszki są obracane za pomocą taśm, zarówno te z nadrukiem jak i oklejone etykietą. W przypadku wykrycia wady system automatycznie usuwa puszki z linii za pomocą pneumatycznego wyrzutnika. Na panelu operatorskim widoczne jest zdjęcie kontrolowanych detali oraz wyniki kontroli wraz z możliwością wprowadzania zmian ustawień systemu i wyboru kontrolowanego produktu. Dodatkowo prowadzone są statystyki na temat ilości oraz czasu wystąpienia wad z zapisem zdjęć detali uznanych za wadliwe